Technológia - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Sodablast Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ľahké tryskanie
Rovnako ako mnoho iných vynálezov aj proces tryskania sa vyvinul z prírodného javu. Legenda hovorí, že Benjamin Chew Tilghman (1821 - 1901) videl účinok naviateho piesku na oknách v púšti, ako generál v armáde, a toto je základom jeho vynálezu.

História technológie je spojená so symbolom Ameriky - stojacej pri ústí rieky Hudson - Socha Slobody. Na začiatku 80. rokov v New York City úrady sa rozhodli pre dekontamináciu najslávnejšej sochy na svete, ktorá bola postavená v rokoch 1884-1886 z ocele a medi. Hľadali spôsob , ktorý nemá mať žiadny vplyv na povrch pamätníka, a zároveň očistí ho tak, že bude vyzerať ako nový.

Benny Lecompte sa rozhodol prísť s rýchlou, efektívnou a bezpečnou metódou čistenie . Pokúsil sa o rôzne spôsoby a vyskúšal r rôzne látky, až kým jedného siahol po sóde , neinvazívny výrobok, ktorý nemá brúsivá. Ukázalo sa, že to bol hit Lecompteho, majiteľa existujúcich systémov SodaBlast ™ (MMLJ, as) . V Amerike vyvinul špeciálny stroj, ktorý mohol tryskať jedlú sódu v dostatočnom množstve s rýchlosťou v blízkosti nadzvukovej rýchlosti. Vytrysknutá týmto spôsobom ,exploduje pri kontakte s povrchom a vyzráža nečistoty. Tak sa zrodila technológia, ktorú Benny Lecompte nazval SodaBlastSystém ™ a začala jeho propagácia vo svete. SodaBlast Technology Systems ™ bol testovaný vo všetkých oblastiach priemyslu. Zistilo sa, že je účinný a veľmi univerzálny. V súčasnej dobe je úspešne používaný po celom svete.

Režimy čistenia

K dispozícii sú dve sily pracujúce v technologických systémoch SodaBlast ™:

 • Jemný: čistenie bez poškodenia ošetrovaného povrchu.

Napríklad v tomto režime stroj odstraňuje farbu z ocele, nerezovej ocele, nezahrieva povrch zachováva svoje rozmery, povrch nie je poškodený, nevytvára drsnosť povrchu ocele a ostáva hladký. V prípade odstraňovania hrdze to nie je možné.

 • Silný: dekontaminácia a čistenie ocele znečistených povrchov.

Napríklad v tomto režime je možné úplne odstrániť povrchovú koróziu ponorenej do farby ocele. Je to tiež silné čistenie betónových a oceľových konštrukcií. Pri odstraňovaní vznikajú iskry ako pri pieskovaní, ale v tomto prípade je čistiaci prostriedok rozpustný vo vode a je biologicky odbúrateľný. Vytváraná je taktiež drsnosť povrchu ocele na ktorej je dlhšia trvácnosť farbiva.

Ošetrenie v každom režime, môže byť vykonané:

 • suché
 • mokré

Ľahké tryskanie

Enviromentálna metóda čistenia povchov, technologických zariadení • minimalizácia odpadov pri úpravách rôznych povrchov •

Vlastné abrazivo je po použití rozpustné vo vode a táto vlastnosť dáva unikátnu možnosť separácie odpadu vodnou filtráciou, sedimentáciou, respektíve centrifúgovaním.

Abrazivo má tvrdosť 2,2 jednotiek Mohsonovej stupnice. Podľa miesta použitia je možné tryskanie na sucho, alebo tryskanie s vodnou clonou. Abrazivo je netoxické, pričom je klasifikované ako potravina.

Na rozdiel od iných metód je možné toto abrazivo používať nielen na odstraňovanie náterov, ale tiež na čistenie povrchov vrátane odstraňovania nečistôt, olejov, mazív a pod.. Nátery je možné odstraňovať aj po jednotlivých vrstvách, čo je vhodné najmä pri opravách. Kovy chránené napr. galvanizáciou, alebo iným spôsobom je možné čistiť bez nebezpečia poškodenia tejto ochrannej vrstvy.

Použitie tohoto abraziva tak rozširuje možnosti ľahkého tryskania do novej oblasti - čistenie od nečistôt. Vďaka veľmi citlivej regulácii tlaku vzduchu nepoškodzuje citlivé povrchy a časti strojov ako sú náter, chrómové časti, presne opracované plochy - hliník, kompozity, guma, plast, sklo, drevo, točivé časti a elektrosúčiastky. Ďalšou prednosťou je možnosť čistiť pohyblivé časti za chodu. Abrazivo neškodí ložiskám. Vďaka úplnej hygienickej nezávadnosti abraziva je metóda sóda média blasting priam ideálna pre použitie v potravinárskych prevádzkach.

Definovať ľahké tryskanie môžeme:

 • veľmi nízkym tryskacím tlakom /0,8 - 4,0 bar/
 • abrazivom o nízkej tvrdosti /2,2 -4,0 Mohs/

Výhody:

Bezpečenejšie a efektívnejšie v porovnaní s chemickými metódami, odstraňovanie nečistôt bez predprípravy znečistenej plochy, jednoduchá likvidácia odpadu. Abrazivo je klasifikované ako ekologické (zavedené k potravinám), nepoškodzuje citlivé povrchy a časti strojov /sklo, chróm, hliník, hydrauliku, ložiská, gumové súčiastky, elektrosúčiastky.

Umožňuje odstrániť z povrchov:

 • farby všetkých druhov (i grafity)
 • mastnoty, ropné produkty
 • vodný kameň
 • usadeniny

Príklady využitia ľahkého tryskania:

 • čistenie stavebných obkladov /keramické, prírodné a umelý kameň/
 • čistenie priemyselných podláh / od mastnôt a gumových oterov/
 • čistenie motorov, príslušenstva a karosérií motorových vozidiel /od mastnôt a farieb /
 • čistenie umeleckých výtvorov /sochy, fontány atď
 • čistenie turbín, ventilačných zariadení hál

Režimy čistenia

K dispozícii sú dve sily pracujúce v technologických systémoch SodaBlast ™:

Jemný: čistenie bez poškodenia ošetrovaného povrchu. Napríklad v tomto režime stroj odstraňuje farbu z ocele, nerezovej ocele, nezahrieva povrch zachováva svoje rozmery, povrch nie je poškodený, nevytvára drsnosť povrchu ocele a ostáva hladký. V prípade odstraňovania hrdze to nie je možné.

Silný: režim silný, dekontaminácia a čistenie ocele znečistených povrchov. Napríklad v tomto režime je možné úplne odstrániť povrchovú koróziu ponorenú do farby ocele. Je to tiež silné čistenie betónových a oceľových konštrukcií. Pri odstraňovaní vznikajú iskry ako pri pieskovaní, ale v tomto prípade je čistiaci prostriedok rozpustný vo vode a je biologicky odbúrateľný. Vytváraná je taktiež drsnosť povrchu ocele na ktorej je dlhšia trvácnosť farbiva.

Ošetrenie v každom režime, môže byť vykonané:

 • Suché
 • Mokré

Tryskanie jedlou sódou umožňuje ľahkú likvidáciu odpadov po tryskaní, pretože je tento TP dobre rozpustný vo vode, a je teda ekologický. Výhodou tohto TP je jeho rozpustnosť vo vode a jeho neutralita na okolitú prírodu. Používa sa pri čistení farebných kovov, nerezovej ocele, skla, dreva, tehál, plastov, hydraulických valcov, plášťov budov, sôch, pamiatok a pod. Vzhľadom k nízkemu tryskaciemu tlaku nedochádza k poškodzovaniu a k vnášaniu napätia do základného materiálu. Nátery je možné odstraňovať presne po jednotlivých vrstvách z pevných aj pružných podkladov. Výhodou tryskania pomocou sódy je aj to, že znižuje povrchové napätia a tak znižuje pravdepodobnosť vzniku koróznych splodín na povrchu kovu. Sóda môže pôsobiť ako inhibítor, ktorý zanechá na čistenom povrchu ochrannú vrstvu. Táto umožňuje dočasnú ochranu povrchu pred aplikáciou náteru bez degradácie povrchu.

Celoeurópsky odklon od používania kremičitého piesku, viditeľný v zákazoch jeho používanie v mnohých krajinách EÚ, núti k zamysleniu sa o jeho náhrade. Z mnohých rôznych abrazívnych materiálov, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné, má soda úplne jednoznačne najlepší pomer medzi cenou a schopnosťami. Zdá sa teda, že má veľmi dobré vyhliadky do budúcnosti. SODA - Náhrada piesku - Vzhľadom k tomu, že zákaz použitia piesku pre tryskanie bude už čoskoro realitou, ktorá je už teraz bežnou praxou v štátoch EÚ, odporúčame sa pripravovať na prechod na alternatívne abraziva ako je soda. Osvedčuje sa pri predúprave ocele (i nerezovéj), všetkých foriem železa, betónu, kameňa, muriva atď.

Inovácia

Jediná technológia na svete, ktorá dokáže očistiť povrch od farieb, lakov, organických a anorganických nečistôt a hrdze.
Ako čistiaci prostriedok používa ekologicky šetrnú a bezpečnú granulárnu jedlú sódu, ktorá je hnaná na 600 míľ / hod, bez prestávky v kontakte s povrchom na odstránenie nečistôt.

Nespôsobuje zahrievaniu povrchu materiálu ako pieskovanie, ktoré by malo za následok ohnutie a prehrievanie povrchu alebo mrazom ako so suchým ľadom, ktorý trvalo znižuje kvalitu a upravuje materiál.

Počas sódovania SodaBlast systémom povrchová teplota je konštantná. Získame tak hladký a neporušený povrch.

Ekológia

Prioritou našej doby je bezpečnosť životného prostredia. Soda SBS chráni svet pred škodlivými účinkami zastaraných metód. Po klasickom otryskavaní vzniká viac odpadu, čiže veľké plytvanie piesku a problém, kam možno odovzdať ,alebo zlikvidovať odpad. SodaBlast Systems je ľahko recyklovateľný, má značný ekologický pH 8,2 je rozpustný vo vode.

Bezpečnosť

Okrem príjmu z práce, budete sa tiež chcieť starať o svoje zdravie. Pri tryskaní pieskom Vám hrozí smrteľná silikóza. Počas práce so SodaBlast taká hrozba neexistuje.
Okrem toho, pri práci s originálnym sódovaním, po náraze na čistený povrch sa neodráža na operátora, ale ľahko spadne na zem. To vám umožní pracovať v ľahkom oblečení , bez toho aby ste museli niesť na sebe ťažké neprievzdušné kostýmy, ako pri práci s pieskom.

Originalita

SodaBlast Systems je jediná patentovaná a originálna technológia sódovania. Nie je to prerobené zariadenie, ktoré napodobňuje piesok.Naše stroje pracujú na báze striekacej rýchlosti 960 km / h, ľahko zvládnu spomaľovanie a zrýchlenie čistiva a majú špeciálne vzduchotechnické systémy pre prácu s čistiacim prostriedkom , čo je jedlá sóda.Žiadny iný stroj neposkytuje pevnú, neprerušovanú prácu s tak vysokým výkonom a nízkou spotrebou čističov.Originál SodaBlast Systems je svetový unikát!
Nájdete nás na Facebooku
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky